Методе засноване на практичној активности ученика

Уобичајен

Постоје бројни критеријуми за класификацију наставних метода.  Најчешће коришћена подела метода је подела на Методе засноване на посматрању, Методе засноване на речима и Методе засноване на практичној активности ученика. Read the rest of this entry

Advertisements

Методе засноване на речима

Уобичајен

Реч, говор, вербално излагање, имају велику улогу у процесу сазнавања. Говор је једини прави посредник међу људима. Посредством речи и најапстрактније идеје, мисли и осећања могу да се изразе и објасне. Read the rest of this entry

Методе засноване на посматрању

Уобичајен

Како посматрање представља активно чулно опажање, оно се често примењује у настави. Будући да у посматрању и опажању учествују чула (вид, слух, додир, мирис, укус), код ученика се стварају различите представе, што омогућава активно и свесно усвајање знања. Read the rest of this entry